Onze klachtenregeling

Ondanks alle regels en afspraken kan het gebeuren dat uw kind zich niet prettig voelt op school. Hij of zij kan dan contact opnemen met Sandra Gaakeer (gr. 1 t/m 4) of Hanneke Mosterd (gr. 5 t/m 8). Zij bieden een luisterend oor en kunnen uw kind helpen door hem of haar door te verwijzen naar de juiste persoon of instantie. Is contact zoeken lastig voor uw kind? Dan mag een briefje in de postvakken van de juffen in de teamkamer gedaan worden, waarna Sandra of Hanneke contact kan opnemen met uw kind. Uiteraard gebeurt dit niet zichtbaar voor anderen.


Kinderen kunnen bij (ernstige) problemen (ook) altijd contact opnemen met de Kindertelefoon, T: 0800 - 0432. 
 
Het kan gebeuren dat u zich als ouder(s) niet prettig voelt op school. Uw klacht, hoe lastig soms ook, kunt u altijd kwijt bij de leerkracht van uw kind. Is dat niet mogelijk, neem dan contact op met Gerard de Ronde, directeur. Als dit overleg geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met één van beide contactpersonen:

Sandra Gaakeer
E: s.c.gaakeer@wvoranje.nl

Hanneke Mosterd
E: ​j.f.mosterd@wvoranje.nl

Ds. Otto Grevink
E: o.grevink@wvoranje.nl 


De contactpersoon kan u met uw klacht doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van Willem van Oranje Scholengroep, mevrouw Irma van Hezewijk:
T: 06 - 5464 7212
E: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
Meer info: www.vertrouwenswerk.nl.

Heeft u bovenstaande stappen genomen en voelt u zich onvoldoende gehoord of erkend? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) in Den Haag, T: 070 - 3861697  E: info@gcbo.nl