Aanmelden

  Kind aanmelden op onze school:
Neem contact op met onze administratie.
Dit kan telefonisch (0416-332287) of
per mail (administratie.jvs@wvoranje.nl).
U krijgt dan informatie over onze aanmeldprocedure.