Aanmelden

  Kind aanmelden op onze school:
Neem contact op met onze administratie. Dit kan
telefonisch (0416-332287) of
per e-mail ( administratie.jvs@wvoranje.nl).
U krijgt dan informatie over onze aanmeldprocedure.