Ons contact met u

Oudercontact is op de Juliana van Stolbergschool heel belangrijk. Zo zorgen we er samen voor dat uw kind een fijne en succesvolle basisschooltijd heeft. We streven naar een laagdrempelig schoolklimaat. Naast het praten over uw en onze kinderen, bent u gedurende het schooljaar hartelijk welkom bij tal van activiteiten, zoals de sportdag, afsluiting van het schoolproject en de feesten in december. We blijven daarnaast op verschillende manieren graag in contact met u.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we een inloopmoment. Alle ouders mogen de groep van hun kind/kinderen bezoeken en de kinderen kunnen laten zien waar ze zitten en laten werkjes zien aan de ouders.
 
Persoonlijke gesprekken
Gedurende het schooljaar nodigen we u uit voor verschillende gesprekken, zoals een voortgangsgesprek en later in het schooljaar een 10-minutengesprek.  Soms kan het wenselijk zijn om meerdere contactmomenten te plannen, bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over het welbevinden van uw kind of als wij opmerken dat de ontwikkeling van uw kind meer tijd en aandacht vraagt.
 
Informatievoorziening
Ouders worden op verschillende manieren door ons geïnformeerd. Onze website is vooral ons visitekaartje voor nieuwe ouders en andere belangstellenden. Via de besloten OuderApp informeren en communiceren we met de ouders van onze leerlingen. Daarnaast hebben we een leuke Facebookpagina waar ouders, maar ook opa’s en oma’s onze belevenissen kunnen volgen.
 
Jaarlijks brengen we een up-to-date schoolgids uit. De schoolgids wordt via de OuderApp met onze ouders gedeeld, maar ook op onze website gepubliceerd. Onze maandelijkse nieuwsbrief wordt eveneens via de OuderApp gedeeld.
 
Ouderparticipatie
Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken. Ouderparticipatie zorgt voor saamhorigheid, draagvlak, sfeer en plezier. Op de Juliana van Stolbergschool werken veel ouders met ons samen, zoals:
  • Klassenouders, die de leerkrachten helpen bij het organiseren van groepsactiviteiten.
  • Ouderraad, die binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert en ondersteunt.
  • Medezeggenschapsraad, waarin ouders en personeelsleden samen meedenken over het te voeren beleid.
  • Werkgroepen, waarin ouders samen met leerkrachten aan deelnemen, zoals in de verkeerscommissie.
  • Hulpouders, die ondersteunen op een meer praktische wijze, zoals een groepje leerlingen begeleiden of rijden naar een buitenschoolse activiteit.

Uw hulp wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Vele handen maken licht werk!