Passend Onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat is Passend Onderwijs.

Hoe en wat
Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op het samenwerkingsverband.
 
Grenzen 
De Juliana van Stolbergschool is een reguliere basisschool. Dat betekent dat er grenzen zijn aan onze mogelijkheden. Wij kunnen helaas niet alle kinderen een passende plek bieden. Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Voor leerlingen die we op onze school niet verder kunnen helpen of die niet bij ons terecht kunnen, wordt in overleg met de ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband gezocht.
 
Schoolondersteuningsprofiel
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in een schoolondersteuningsprofiel. Ook wij hebben zo’n profiel gemaakt en deze kunt u hier inzien.