Onze leerlingen

De Juliana van Stolbergschool is een open christelijke basisschool, waar iedereen welkom is. We gaan respectvol om met ieders eigen levensovertuiging. Bij ons mag iedereen zijn zoals hij of zij is en weten we dat iedereen talenten heeft. Voor ons geldt dat ieder kind uniek is; een parel in Gods hand.
 
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.


Op 1 februari 2023 telt de Juliana van Stolbergschool 391 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. We streven de komende jaren naar groepen van niet meer dan 28 leerlingen. Zo kunnen we vasthouden aan onze kernwaarden. 

Onze kernwaarden
  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • openheid
  • betrokkenheid  
  • resultaatgerichtheid

Vanuit deze waarden begeleiden we onze leerlingen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten zijn de rode draad van ons onderwijs en onze manier van omgaan met elkaar.

Ons motto
Ons motto en daarmee richtinggevend aan ons handelen in interactie met onze leerlingen is: Wie ont-moet bereikt meer; samen voor jou! 

Bij ontmoeten denken we aan “samen”. Samen gaan we voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook ouders worden hierbij betrokken. We werken samen, we leren samen en waar nodig lossen we problemen samen op.

Ont-moeten kan ook uitgelegd worden als niet-moeten. Hiermee geven we aan dat we betekenisvol onderwijs geven. Naast het werken met moderne lesmethoden creëren we momenten om het inzicht van de kinderen op een speelse of ervaringsgerichte manier te versterken. Het ontmoeten wordt zichtbaar in de burgerschapsvorming en sociale integratie waaraan we aandacht besteden. Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.