Home  >  Over ons  >  Kinderraad

Kinderraad

Wij hebben op school een kinderraad. In deze raad zitten kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij gaan in gesprek met elkaar en hebben overleg met de directeur.

Waarom een kinderraad?
Eén van de aspecten die we op school willen ontwikkelen, is het vergroten van de inspraak en het meedenken van leerlingen: kinderparticipatie.

Kinderparticipatie heeft tot doel dat kinderen medezeggenschap hebben bij zaken die hen direct en indirect aangaan. Er zijn verschillende niveaus van medezeggenschap te onderscheiden:

  • Het verkrijgen van informatie
  • Het geven van advies, zonder beslissingsbevoegdheid
  • Mogelijkheid tot overleg tussen directie en de kinderraad met gezamenlijke beslissingsbevoegdheid

De verkiezingen:
In de groepen 6 t/m 8 worden er verkiezingen georganiseerd. Kinderen die interesse hebben om plaats te nemen in de Kinderraad geven dit aan en motiveren hun keuze aan de klas (campagne voeren). Door middel van een officieel stembiljet gaat de klas stemmen. Het kind dat gekozen wordt vertegenwoordigt de groep.

Samenstelling raad:
In de groepen 6 -7 en 8 wordt een leerling gekozen. Samen met de directie worden de rollen verdeeld onder de verkozen leerlingen. De voorzitter stelt de agenda samen, door in de week voorafgaand aan de vergadering contact op te nemen met de leden van de Kinderraad. De leden dienen zich verdiept te hebben in de ingeleverde ideeën uit de ideeënbox. De raad wordt begeleid door de directeur.

Ideeënbox:
De ideeënbox is te vinden in de buurt van de trotskast. Alle kinderen van de hele school kunnen hun ideeën in de brievenbus stoppen. De kinderraad neemt de ideeën mee. Op deze manier zijn de kinderen betrokken bij het reilen en zeilen op school.