Aanmelden school

De Juliana van Stolbergschool staat middenin de samenleving. Dit betekent dat in beginsel alle kinderen van harte welkom zijn op onze locaties. Bij voldoende plaatsingsmogelijkheden kunnen nieuwe leerlingen gedurende het hele schooljaar aangemeld worden.

Voor de ouders van leerlingen die in het nieuwe schooljaar vier jaar worden zijn er door het jaar heen kijkdagen. Ouders zijn op deze dagen welkom voor informatie en een rondleiding in de school. Ouders hebben de mogelijk om tijdens, of naar aanleiding van, de kijkdag hun kind aan te melden. Afhankelijk van de nog beschikbare plaatsen worden de leerlingen ingeschreven op school.
Voor leerlingen met een extra onderwijsbehoefte zal altijd voorafgaande aan de inschrijving een gesprek plaatsvinden. In dit gesprek worden de mogelijkheden van de school m.b.t. het verlenen van het juiste ondersteuningsaanbod, in combinatie met de mogelijkheden binnen de groep, besproken.

Starten op school

Rond de vierde verjaardag van de leerling worden de ouders gebeld door school waarbij afspraken worden gemaakt voor een welkom-gesprek en de drie ochtenden dat de leerling op school mag komen “oefenen”. Ook worden de ouders tijdens dit moment geïnformeerd in welke groep en bij welke leerkracht de leerling is ingedeeld. In het welkom-gesprek worden de ouders geïnformeerd over de ontwikkelingen op school en worden er allerlei praktische zaken gedeeld. De ouders ontvangen een informatiepakketje. De dag na de vierde verjaardag van de leerling, is de leerling dagelijks welkom bij ons op school.


 Voor overige informatie kunt u contact opnemen met school.

  
Telefoon: 0416-332287
E-mail: administratie.jvs@wvoranje.nl


Indien er al  kind/kinderen uit het gezin op onze school zitten, kunt u  voor een volgend kind een inschrijfformulier opvragen bij de administratie.