Vakantierooster

Vakantieoverzicht 2021-2022

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen – Goede Vrijdag 15 april 2022
Pasen – 2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei + 27 mei 2022
Pinksteren – 2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022


Vakantierooster 2021-2022

* Let op: in dit overzicht staan de vakantieweken.
* In dit overzicht is niet verwerkt wanneer de vakantie op vrijdag voorafgaand aan de vakantie start om 12.00 uur of wanneer we werken met een continurooster voorafgaand aan een vakantie.

Studiedagen en kleutervrije dagen voor zover bekend op 14-7-2021:

Kleuters vrij:
1 oktober
26 november
4 februari
25 maart