Onze kinderraad

Op de Juliana van Stolbergschool werken we met een kinderraad. In deze raad zitten kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij gaan in gesprek met elkaar en hebben overleg met de directeur.Het doel van de kinderraad is het vergroten van de inspraak en het meedenken door leerlingen.

Verkiezingen
In de groepen 6 t/m 8 worden jaarlijks verkiezingen voor de kinderraad georganiseerd. Leerlingen die hier belangstelling voor hebben, geven dit aan en motiveren hun keuze aan de klas door het voeren van campagne. Met een officieel stembiljet gaan de leerlingen in hun eigen klas stemmen. Deze democratisch gekozen leerling vertegenwoordigt de groep.

Samenstelling
Nadat de leerlingen gekozen zijn, worden de rollen in overleg met de directeur verdeeld. De voorzitter stelt de agenda samen na in de week voorafgaand aan de vergadering contact op te nemen met de andere leden van de kinderraad. De leden dienen zich verdiept te hebben in de ingeleverde ideeën uit de ideeënbox.

Ideeënbox
Alle leerlingen op school worden uitgenodigd hun ideeën in de brievenbus in de trotskast stoppen. De kinderraad neemt de ideeën mee. Op deze manier zijn de leerlingen actief betrokken bij het reilen en zeilen op school. Een mooie vorm van participatie dat wij heel belangrijk vinden!