Agenda voor het schooljaar 2017 / 2018
02 okt
| Streetwise
04 okt
| Infoavond groep 8
04 okt
| Start Kinderboekenweek
06 okt
| Verkiezing kinderraad
06 okt
| Kleuters vrij
06 okt
| Op voeten en fietsen
13 okt
| Einde kinderboekenweek
13 okt
| Continurooster groepen 5 t/m 8
16 okt
| Herfstvakantie
17 okt
| Herfstvakantie
18 okt
| Herfstvakantie
19 okt
| Herfstvakantie
20 okt
| Herfstvakantie
30 okt
| Fietsencontrole groepen 5 t/m 8