Agenda voor het schooljaar 2017 / 2018
02 apr
| 2e Paasdag (alle leerlingen vrij)
05 apr
| Fietscontrole groep 7
06 apr
| Kijkdag nieuwe leerlingen van 9.00-11.00 uur
12 apr
| Theoretisch Verkeersexamen
13 apr
| Stakingsdag (alle groepen vrij)
13 apr
| Kleuters vrij
17 apr
| Cito eindtoets groep 8
18 apr
| Cito eindtoets groep 8
19 apr
| Cito eindtoets groep 8
20 apr
| Koningsspelen
20 apr
| Continurooster groepen 5 t/m 8
23 apr
| Meivakantie
24 apr
| Meivakantie
25 apr
| Meivakantie
26 apr
| Meivakantie
27 apr
| Meivakantie
28 apr
| Kleuters vrij
30 apr
| Meivakantie