Schooltijden

Maandag/Dinsdag/Donderdag/Vrijdag:
08.30 uur – 12.00 uur ( 08.25 - 08.30 uur inlooptijd)
13.15 uur – 15.15 uur (13.10 – 13.15 uur inlooptijd)

Woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur (08.25 - 08.30 uur inlooptijd)

Groep 1 t/m 4 heeft op vrijdagmiddag vrij.
Groep 1 en 2 hebben per jaar 10 hele vrije vrijdagen. Zie vakantie en vrije dagen.