Ouderparticipatie

Als school vinden we het belangrijk om met ouders samen te werken. Ouderbetrokkenheid zorgt voor saamhorigheid, draagvlak, sfeer en plezier.

Op de Juliana van Stolbergschool participeren ouders op de volgende manier.

 • Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van klassenactiviteiten.
 • De ouderraad organiseert of ondersteund schoolbrede activiteiten.
 • Ouders participeren samen met leerkrachten in werkgroepen bijvoorbeeld de verkeerscommissie.
 • Ouders zijn lid van de MR. Zie hiervoor 2.4
 • Ouders bieden zich aan als hulpouder en ondersteunen op een praktische manier. bijvoorbeeld rijden en begeleiden bij activiteiten.

De hulp van ouders wordt bijzonder op prijs gesteld. Zonder hulp van ouders kan de organisatie niet goed functioneren. Als school vinden we het belangrijk dat onderstaande gedragscode wordt gehandhaafd.

 

Gedragscode

Voor alle ouders die op school helpen, hebben we de volgende gedragscode afgesproken:

* Hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme.

* De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of de directie.

 • Leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten.
 • Een ouder behandelt een ieder (kind, volwassene) met respect en respecteert de persoonlijke levenssfeer van de ander.
 • Een ouder is verplicht de privacy van kinderen en ouders te waarborgen.
 • Een ouder onderneemt geen wervende activiteiten op het terrein van de school zonder toestemming vooraf.

 

Voor klassenouders en/of ouders uit werkgroepen of ouderraadslid gelden onderstaande aanvullende gedragscode:

 • Indien een (klassen)ouder aangesproken wordt door ouders en/ of kinderen met problemen op school, dat zal hij /zij daar geen uitspraken over doen of actie ondernemen. In dat geval wordt van de (klassen)ouder verwacht dat hij /zij doorverwijst naar de groepsleerkracht en / of de directie.
 • Correspondentie / informatie vanuit school kan worden verzonden na overeenstemming met de groepsleerkracht.
 • Bij het werven van hulpouders bij een activiteit streeft de klassenouder na een zo groot mogelijke groep te benaderen.
 • De (klassen)ouder mag gebruik maken van telefoon en internet op school voor het regelen van schoolse activiteiten, na overleg met de groepsleerkracht.
 • De (klassen)ouder mag gebruik maken van materialen die op school aanwezig zijn, na overleg met de groepsleerkracht.
 • Wanneer bij een bepaalde activiteit of actie kosten gemoeid zijn, wordt van de (klassen)ouder verwacht dat hij/zij dit vooraf met de groepsleerkracht bespreekt.
 • Voor kaarten, enveloppen, postzegels etc. kunnen de klassenouders terecht bij de directie.

 

Als school gaan we er vanuit dat ouders zich integer opstellen en zich aan de bovenstaande gedragscode houden. In geval van twijfel of overtreding van de gedragscode wordt de bewuste ouder door de directie hierop aangesproken. Mocht de gedragscode herhaaldelijk overtreden worden, dan zal de persoon van de taak ontheven worden.