Luizencontrole

Na elke vakantie worden de leerlingen van onze school gecontroleerd op hoofdluis. Hoofdluis is geen schande, maar wel een lastig probleem. Heeft uw kind hoofdluis, dan wordt u als ouder hierover persoonlijk benaderd. Ook gaat er een algemene mailing naar de ouders van de leerlingen in de groep waar hoofdluis is geconstateerd. Dit om er met elkaar voor te zorgen dat de hoofdluis zo min mogelijk kans krijgt om zich verder te verspreiden. Hieronder vindt u een stappenplan om over te gaan tot actie. Tevens kunt u in het protocol- luizenpreventie lezen wat de school doet ter voorkoming en bestrijding van het luizenprobleem.

Klik hier voor het stappenplan hoofdluis-behandeling

protocol luizenpreventie.pdf