Adressen en links

Stichting Willem van Oranje
De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
Tel: 0416 - 333069
Email: info@stichtingwillemvanoranje.nl
Website: www.stichtingwillemvanoranje.nl


Inspectie: Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs: tel. 0800 - 8051 (gratis)
Email: info@owinsp.nl
Website
: www.onderwijsinspectie.nl


Leerplichtambtenaar Gemeente Waalwijk:
Mevr. Van Etten
Tel: 0416 - 683589


GGD Hart voor Brabant
Telefoon: 0900-4636443
Website: www.ggdhvb.nl

Kinderopvang Mikz
Telefoon: 0416 - 369660
Website: www.mikz.nl