Waar staan we voor

De Juliana van Stolbergschool is een christelijke school, waar iedereen welkom is. We gaan respectvol om met ieders levensovertuiging. In onze school is ruimte voor tradities en rituelen van het christelijk onderwijs. Bij ons mag iedereen zijn zoals hij of zij is en gaan we er vanuit dat iedereen talenten heeft. Het leren omgaan met elkaar heeft op onze school een speciaal plekje.

De kernwaarden binnen ons onderwijs zijn: respect, verantwoordelijkheid, openheid, betrokkenheid en resultaatgerichtheid. Voor ons geldt dat ieder kind uniek is. Ook heeft ieder kind zijn talenten en is ergens goed in. We begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten zijn de rode draad van ons onderwijs en onze manier van omgaan met elkaar.

Ons onderwijs is gebaseerd op het motto ”Wie ont-moet bereikt meer- samen voor jou!”. Ontmoeten kan uitgelegd worden in de zin van “samen”. Samen gaan we voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Samen lossen we problemen op. Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk.

Ont-moeten kan ook uitgelegd worden als niet-moeten. Hiermee geven we aan dat we betekenisvol onderwijs geven. Naast het werken met methoden creëren we momenten om het inzicht van de kinderen op een speelse of ervaringsgerichte manier te versterken. Projecten op dit gebied zijn: passend reken en wiskunde onderwijs(PARWO), Brabants verkeersveiligheids label (BVL) en de natuurleertuin.

Het ontmoeten is ook zichtbaar in de burgerschapsvorming en sociale integratie waaraan we op onze school aandacht besteden. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om waar gewenst een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Als school streven we ernaar om een “wereldschool” te worden met samenwerkingsvormen en contacten in de wijk, het land en wereldwijd.