Vroeg vreemde talen onderwijs

De Juliana van Stolbergschool is een VVTO-school en is in het bezit van het Early Bird-certificaat. In alle groepen wordt er bij ons op meerdere momenten in een week Engels gesproken.

Een EarlyBird-school moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Early Bird en voldoen aan de standaard.

  • In elke groep waar Engels gegeven wordt, wordt minstens 60 minuten per week gereserveerd voor lessen/activiteiten in het Engels
  • Als Engels is ingevoerd, is er sprake van een ononderbroken leerlijn
  • Engels is ook de doel- en voertaal voor CLIL: Content and Language Integrated Learning. CLIL is bedoeld om leerlingen Engels te laten gebruiken in andere delen van het reguliere schoolprogramma, zodat naast de inhoud ook gewerkt wordt aan verankering en uitbreiding van de Engelse taalvaardigheid.

De activiteiten zijn in elke bouw iets anders van opbouw.
In de onderbouw wordt spelenderwijs begonnen met Engels. Door middel van liedjes en spelletjes brengt de groepsleerkracht of de vakleerkracht Engels de taal onder de aandacht van de kinderen. Thema’s die in de belevingswereld van kleuters passen, zoals seizoenen, kleding en feesten, vormen hierbij het uitgangspunt.

In de middenbouw is er veel aandacht voor het schrijven in het Nederlands. Toch zijn er in deze bouw, weliswaar iets minder dan in de onder- en bovenbouw, ook 'Engelse activiteiten’. Er wordt bovendien gestart met een leergang. Zo komt er geleidelijk plaats voor lezen en schrijven in het Engels, als de kinderen aangeven daaraan toe te zijn.

In de bovenbouw wordt de lees- en schrijfvaardigheid belangrijk. Ook zullen er activiteiten in het Engels gedaan worden, zoals projecten of een toneelstuk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over de lessen Engels:

Groups 1-4

The last few weeks we have been working on the story the Hungry Caterpillar by Eric Carle. We have had different activities around the theme. The key vocabulary that we have been working on, is the days of the weeks, the fruits that the hungry caterpillar eats, recap of body parts and counting from 1-6. The children also enjoyed telling what their favorite fruit was and also which fruit that they had for snack time. Make sure to ask them and they should be able to tell you to.

Group 5-6

The last few weeks we have been working on the food groups and what is healthy and unhealthy for you. We also integrated a science experiment by having a tasting test. They really enjoyed that. Be sure to ask them how things taste: sweet, sour, salty, spicy, or bitter.

Group 7/8

In group 7-8 we have integrated our Geography lessons into English. We have been focusing on countries, continents, languages, cultures, landmarks and traditions. We have learned a lot, through fun games; such as live memory, scavenger hunts, songs, and films. The students also did a great job presenting information about the countries, either through a poster, film, or cooking a cultural dish.