Home  >  Over ons  >  MR/GMR

Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een school heeft op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit leerkrachten en ouders. De MR denkt mee en beslist mee over wat er op school gebeurt. Zij hebben instemming- of adviesrecht aangaande het beleid, onderwijskundige ontwikkeling, vakanties, klachtenregeling, tussenschoolse opvang, vacatures en nog veel meer. De onderwerpen waarbij de MR instemming- of adviesrecht heeft, zijn vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is tijdens de MR vergaderingen aanwezig en kan desgevraagd toelichting geven of adviseren.

Binnen onze stichting zijn er meerdere scholen voor basisonderwijs. Daarom is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In dit orgaan worden bovenschoolse zaken besproken en vastgesteld.

Twee ouders en één personeelsleden maken deel uit van de GMR. De rechten van de GMR zijn vastgesteld in de WMS. De GMR geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan het College van Bestuur.

Leden van de Medezeggenschapsraad

Vanuit het team:

Mevr. Isabella v.d. Veer, Mevr. Ellen Verhoef, Mevr. Lina Westerveld, Mevr. Avra van Daelen,

Vanuit de ouders:

Mevr. Hubertine Schoep,  Dhr. Erwin Bell, Mevr. Rian Helmink

E:  mr.jvs@wvoranje.nl

Vergadering MR schooljaar 2018-2019:

5 september

10 oktober

21 november

9 januari

6 maart

10 april

22 mei

26 juni

 

Leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Vanuit het team: Mevr. Alie Roest   

Vanuit de ouders: Mevr. Tascha van de Woud-Urich en dhr. Richard van Rijsbergen